Privacybeleid Back2Me Academy

Dit is het privacybeleid van Back2Me Academy, gevestigd aan Beiaard 110, 4876 CN Etten-Leur, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76078698.

Vanzelfsprekend hecht Back2Me Academy veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doelstelling

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Rechtsgrond

 • Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Ontvangers

 • Klantregistratiesysteem
 • Autorespons

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Rechtsgrond

 • Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Verzekeringen

Welke persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Rechtsgrond

 • Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

 • Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd

Ontvangers

 • nvt

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Rechtsgrond

 • Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Bewaartermijn

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is

Ontvangers

 • E-marketingtools

Welke persoonsgegevens

 • Data over surfgedrag
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Rechtsgrond

 • Toestemming

Bewaartermijn

 • De gegevens

Ontvangers

 • Google
 • Social media websites zoals facebook en instagram

Welke persoonsgegevens

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Rechtsgrond

 • Toestemming

Bewaartermijn

 • Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd

Ontvangers

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Back2Me Academy te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Back2Me Academy op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Back2Me Academy geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Back2Me Academy uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Back2Me Academy hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Back2Me Academy uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Back2Me Academy wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Back2Me Academy treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 Minderjarigen
 

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Back2Me Academy. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Back2Me Academy raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

Back2Me Academy behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. Back2Me Academy raadt u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Back2Me Academy er alles aan doen u per email en via de websites te informeren. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 januari 2020.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Back2Me Academy wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Lonneke Messelink  

E-mail: lonneke@back2me-academy.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gratis Back2Me Gesprek

 *= verplicht

Gratis back2Me gesprek

 *= verplicht

Back2Me Academy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders