Gastblog: Systemische Natuurwetten - Back2Me Academy

Gastblog: Systemische Natuurwetten

Al jaren ben ik bekend met het systemische denken middels opstellingen en natuurlijk het boek ‘De Fontein’ van Els van Steijn. Tijdens mijn opleiding vielen alle stukjes als een Tetris puzzel ineen wanneer ik las en werkte met de systemische natuurwetten.

Natuurwet evenwicht: elk systeem zoekt naar balans 

De natuurwetten zijn universeel en hoe meer ik erover lees, leer en begin te begrijpen, hoe meer het non- dualisme zich voor me openbaart. (In het kort: het non-dualisme zegt in feite dat alles één is. Jij, ik, alles om ons heen.) Er is een natuurwet die toont dat de drie ‘gewetens’ (collectief-, familie- en persoonlijk) een systeem in balans wil houden. Het zoekt naar het midden. Niet naar uitersten. Dit wetende kun je je indenken dat er geen goed zonder fout is, geen sterk zonder zwak, geen… vul maar in. Beiden kanten ‘van een stok’ zijn even belangrijk. 

Wanneer je dit beseft en er zich een situatie voordoet die weerstand oproept, weet je dat geen van beide kanten afgewezen zouden hoeven worden. Een situatie die weerstand oproept toont in feite altijd een mogelijkheid van groei. Daar waar de afwijzing zit, zit juist vaak ook de groei. Deze groei is een onderdeel van het menselijk leven. En om de groei te willen maken zul je beide delen moeten omarmen.

Die delen bevinden zich niet alleen in jezelf. Ook in jouw systeem zijn deze delen aanwezig. Samen met de ander(en) creëer je (vaak onbewust) een balans in een systeem. Schrijf je de ander af, dan komt daar als vanzelf een nieuw persoon voor in de plaats die dit deel vertegenwoordigt. Wanneer je de ander (eventueel in gedachten) bedankt voor het invullen van deze ondankbare plek en bekijkt wat diegene in het systeem jou ‘aanwijst’, dan geef je ‘die kant van de stok’ ruimte. Dit maakt het uiteindelijk mogelijk om in het midden, de balans, uit te komen.

Terug in balans dankzij een opstelling

Bij het begeleiden van een opstelling zie je deze natuurwet als begeleider verschijnen. Je ziet ook de zoek naar de balans in een familiesysteem, organisatiesysteem of andersoortig systeem. Dit gebeurt en kun je niet tegen houden. Het is de natuur. Wanneer dit in een opstelling zich voor je ogen ontvouwt zie je de bewegingen hierin, die de gedragingen van mensen om je heen verklaart. Wanneer je deze beweging observeert, voelt en vervolgens in vertrouwen laat stromen verandert er iets in jouw innerlijke wereld, jouw innerlijke landschap. Dit innerlijk is uiteindelijk het vertrekpunt van alle observaties en interpretaties die jij zelf doet, en daarmee de beleving van wat jouw leven vorm geeft. 

De natuurwetten zijn niet te bevechten, zoals de stenen de slaande golven van de zee ook niet kunnen bevechten.

De natuurwetten zijn niet te bevechten, zoals de stenen de slaande golven van de zee ook niet kunnen bevechten. Je kunt ze niet tegen houden, terug duwen, onder controle houden. Het enige wat je kunt doen is ze gade slaan. Bekijken, doorvoelen en meestromen. Met daarbij oplettend dat jouw druppel in de stroom een druppel is van hetgeen waar jij voor staat, voor gaat, voor kiest. Het zorgen dat jij jij bent en niet verandert in een zwarte druppel als je sprankelend helder blauw bent. 

Het is een onbewust proces waarop je je bewustzijn kunt beoefenen, maar waar je je mind niet omheen kunt slaan om hem te bevangen. Je koers, je noordster zit binnenin jezelf. Het is jouw opdracht om ten alle tijden volledig te zijn wie jij bent. In welk systeem je ook zit, in welk systeem je ook bent geboren. Dit laat jou groeien, maakt je vrijer en je omgeving een stukje mooier.

Een opstelling helpt je met het voelen van dit systeem, laat de balans die het zoekt zien en brengt daarmee de onderstroom van de bewegingen naar boven. Het helpt jouw voelsysteem voelen wat er is en geeft je helderheid in je volgende te maken stap. Dit werkt onbewust, zonder je hier met je mind omheen te slaan. Dat is de magie van een opstelling, waar ik mijn hart aan verloren heb. 

Auteur: Natasja Jonckheere

Tekening: Natasja Jonkcheere

Wil jij je systeem ook weer in balans brengen met behulp van een Opstelling? Meld je dan hieronder aan voor één van de Opstellingen & EFT sessies die Natasja en Lonneke samen verzorgen.  

Scroll naar top

Gratis Back2Me Gesprek

 *= verplicht

Gratis back2Me gesprek

 *= verplicht

Back2Me Academy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders